De communistische Sovjet-Unie was in de vorige eeuw een van de grootste en machtigste landen ter wereld. Het land stond onder leiding van onder anderen Lenin, Stalin en Gorbatsjov. Op 26 december 1991 treed Michail Gorbatsjov af en houd de Sovjet-Unie op te bestaan. Het uiteenvallen van deze supermacht was het gevolg van het verzwakken van de Sovjet-Unie tegen het einde van de Koude Oorlog. De opheffing van de Sovjet-Unie in 1991 wordt wel gezien als het daadwerkelijke einde van de Koude Oorlog.

Sovjetrepublieken

Veel van de socialistische sovjetrepublieken grepen deze verzwakking aan om hun onafhankelijkheid uit te roepen. Het land verloor ongeveer een derde van zijn grondgebied. Welke Sovjetrepublieken maakte zich los?

#SOVJETUNIE #KOUDEOORLOG #COMMUNISME

Samenstelling & ontwerp: Sander Schinkel

Meer Historgraphic: